Visa allt om Hildurs Hus Försäljnings AB
Visa allt om Hildurs Hus Försäljnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 8 15 5 559 9 360 15 835 28 867
Övrig omsättning 111 360 3 173 2 861 6 197 214
Rörelseresultat (EBIT) 0 24 101 56 1 936 -1 239
Resultat efter finansnetto 0 0 3 11 1 776 -1 667
Årets resultat 0 0 3 11 1 776 -1 667
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 918 918 918 1 436 2 407 3 752
Omsättningstillgångar 4 447 4 390 4 414 5 403 7 160 7 653
Tillgångar 5 365 5 308 5 332 6 839 9 568 11 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 222 222 223 220 209 -1 567
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 571 2 590 2 644 2 670 2 674 5 729
Kortfristiga skulder 2 572 2 496 2 466 3 949 6 685 7 243
Skulder och eget kapital 5 365 5 308 5 332 6 839 9 568 11 405
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 66 2 629 3 179 6 632 7 490
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 16 655 1 122 1 107 1 807
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 119 375 8 732 12 221 22 032 29 081
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 12 18 27 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 15 463 520 586 931
Personalkostnader per anställd (tkr) - 82 274 239 287 300
Rörelseresultat, EBITDA 0 24 620 477 2 538 -209
Nettoomsättningförändring -46,67% -99,73% -40,61% -40,89% -45,14% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,45% 1,89% 0,82% 20,23% -10,46%
Vinstmarginal 0,00% 160,00% 1,82% 0,60% 12,23% -4,13%
Bruttovinstmarginal -425,00% -113,33% 42,98% 54,00% 64,02% 61,60%
Rörelsekapital/omsättning 23 437,50% 12 626,67% 35,04% 15,53% 3,00% 1,42%
Soliditet 4,14% 4,18% 4,18% 3,22% 2,18% -13,74%
Kassalikviditet 58,09% 57,57% 59,25% 25,91% 18,40% 23,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...