Visa allt om Master Installation Stockholm AB
Visa allt om Master Installation Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 13 373 12 407 11 693 9 516 4 963 3 960 1 836
Övrig omsättning 1 086 1 177 32 - 119 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 004 678 781 569 304 446 -279
Resultat efter finansnetto 986 652 771 543 297 431 -280
Årets resultat 780 715 457 379 83 380 -280
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 267 601 679 598 550 270
Omsättningstillgångar 3 757 3 466 3 210 2 433 1 529 966 302
Tillgångar 3 911 3 733 3 811 3 112 2 127 1 516 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 083 754 559 563 184 200 -180
Obeskattade reserver 0 41 367 192 176 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 827 2 939 2 886 2 359 1 767 1 316 753
Skulder och eget kapital 3 911 3 733 3 811 3 112 2 127 1 516 572
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 6 891 6 466 5 960 5 105 2 563 2 092 1 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 297 2 097 1 882 1 579 877 702 378
Utdelning till aktieägare 0 0 70 460 0 0 0
Omsättning 14 459 13 584 11 725 9 516 5 082 3 972 1 836
Nyckeltal
Antal anställda 21 22 18 16 9 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 637 564 650 595 551 660 459
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 404 388 374 351 397 366
Rörelseresultat, EBITDA 1 181 873 1 029 783 459 481 -269
Nettoomsättningförändring 7,79% 6,11% 22,88% 91,74% 25,33% 115,69% -%
Du Pont-modellen 25,67% 18,16% 20,49% 18,28% 14,29% 29,42% -48,78%
Vinstmarginal 7,51% 5,46% 6,68% 5,98% 6,13% 11,26% -15,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 81,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,95% 4,25% 2,77% 0,78% -4,80% -8,84% -24,56%
Soliditet 27,69% 21,05% 22,18% 22,64% 14,75% 13,19% -31,47%
Kassalikviditet 132,90% 117,93% 111,23% 103,14% 86,53% 73,40% 40,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...