Visa allt om Lindholmen Skogar AB
Visa allt om Lindholmen Skogar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 475 578 1 261 735 612 498 0
Övrig omsättning 3 407 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 308 -513 -491 -1 659 -277 -125 0
Resultat efter finansnetto 2 117 -936 -489 -1 655 -275 -151 -88
Årets resultat 2 117 -936 -489 -1 655 -9 -151 -88
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 624 51 580 43 875 43 530 43 728 43 927 4 400
Omsättningstillgångar 5 777 1 979 2 236 1 366 517 281 100
Tillgångar 55 402 53 558 46 111 44 895 44 246 44 208 4 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 089 44 972 45 908 44 397 44 052 44 061 12
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 000 8 324 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 312 262 203 498 194 146 4 488
Skulder och eget kapital 55 402 53 558 46 111 44 895 44 246 44 208 4 500
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 882 578 1 261 735 612 498 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 461 -318 -296 -1 460 -78 74 0
Nettoomsättningförändring -17,82% -54,16% 71,56% 20,10% 22,89% -% -%
Du Pont-modellen 4,17% -0,95% -1,06% -3,68% -0,62% -0,28% -%
Vinstmarginal 485,89% -88,41% -38,70% -225,03% -44,93% -25,10% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 150,53% 297,06% 161,22% 118,10% 52,78% 27,11% -%
Soliditet 85,00% 83,97% 99,56% 98,89% 99,56% 99,67% 0,27%
Kassalikviditet 1 851,60% 755,34% 1 101,48% 274,30% 266,49% 192,47% 2,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...