Visa allt om Lexor Sweden AB
Visa allt om Lexor Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 336 1 594 1 634 1 492 1 234 965 488
Övrig omsättning - 46 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 256 -40 789 512 247 88
Resultat efter finansnetto 63 -17 205 1 535 511 306 137
Årets resultat 63 -17 198 1 321 371 207 99
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 863 866 1 438 1 452 56 91 138
Omsättningstillgångar 758 885 503 499 639 455 186
Tillgångar 1 621 1 752 1 941 1 951 695 546 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 524 1 461 1 641 1 593 472 336 199
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 291 301 358 223 210 124
Skulder och eget kapital 1 621 1 752 1 941 1 951 695 546 324
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 50 73
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 610 572 850 220 137 84 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 256 220 282 70 80 53 20
Utdelning till aktieägare 300 0 150 150 200 0 70
Omsättning 1 336 1 640 1 634 1 492 1 234 965 488
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 668 797 545 746 1 234 965 488
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 415 397 175 295 285 149
Rörelseresultat, EBITDA 59 268 -26 802 523 258 90
Nettoomsättningförändring -16,19% -2,45% 9,52% 20,91% 27,88% 97,75% -%
Du Pont-modellen 3,89% -0,97% 10,66% 78,78% 73,67% 56,23% 42,28%
Vinstmarginal 4,72% -1,07% 12,67% 103,02% 41,49% 31,81% 28,07%
Bruttovinstmarginal 94,61% 94,48% 99,76% 100,00% 99,11% 94,30% 89,75%
Rörelsekapital/omsättning 49,48% 37,26% 12,36% 9,45% 33,71% 25,39% 12,70%
Soliditet 94,02% 83,39% 84,54% 81,65% 67,91% 61,54% 61,42%
Kassalikviditet 781,44% 304,12% 167,11% 139,39% 286,55% 216,67% 150,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...