Visa allt om PN Webbutveckling AB
Visa allt om PN Webbutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 67 68 28 327 600 507 360
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 14 -66 -60 -47 37 26
Resultat efter finansnetto 8 14 -66 -62 -49 32 25
Årets resultat 8 14 -66 -62 -49 22 18
Balansräkningar (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 8 17 25 34
Omsättningstillgångar 26 12 4 47 125 449 670
Tillgångar 26 12 4 55 142 474 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -15 -23 -37 29 110 159 257
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 35 41 26 33 315 446
Skulder och eget kapital 26 12 4 55 142 474 704
Löner & utdelning (tkr)
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
2012-05
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 91 204 199 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 1 24 1 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 1 33 71 59 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120
Omsättning 67 68 28 327 600 507 360
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 327 600 507 360
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 138 319 281 18
Rörelseresultat, EBITDA 8 14 -58 -52 -39 45 34
Nettoomsättningförändring -1,47% 142,86% -91,44% -45,50% -% 40,83% -%
Du Pont-modellen 30,77% 116,67% -1 650,00% -109,09% -33,10% 7,81% 3,69%
Vinstmarginal 11,94% 20,59% -235,71% -18,35% -7,83% 7,30% 7,22%
Bruttovinstmarginal 77,61% 20,59% 100,00% 95,72% 91,17% 96,25% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -23,88% -33,82% -132,14% 6,42% 15,33% 26,43% 62,22%
Soliditet -57,69% -191,67% -925,00% 52,73% 77,46% 33,54% 36,51%
Kassalikviditet 61,90% 34,29% 9,76% 180,77% 378,79% 142,54% 150,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...