Visa allt om ASA Industri AB
Visa allt om ASA Industri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 074 1 037 941 1 121 779 1 555 2 038
Övrig omsättning 1 11 91 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -265 -110 22 29 10 141 358
Resultat efter finansnetto -270 -117 17 29 10 141 358
Årets resultat 76 25 4 1 2 0 193
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 637 187 293 150 120 130 40
Omsättningstillgångar 438 222 182 117 206 359 1 068
Tillgångar 1 076 409 475 267 326 489 1 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 58 110 106 105 103 293
Obeskattade reserver 57 0 12 0 0 89 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 425 89 111 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 460 262 242 161 220 296 726
Skulder och eget kapital 1 076 409 475 267 326 489 1 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 390 419
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 237 186 242 279 18 164 617
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 76 60 85 86 100 227 293
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120
Omsättning 1 075 1 048 1 032 1 121 779 1 555 2 038
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 074 1 037 941 1 121 779 778 679
Personalkostnader per anställd (tkr) 329 255 327 377 118 414 455
Rörelseresultat, EBITDA -116 -81 55 47 20 151 368
Nettoomsättningförändring 3,57% 10,20% -16,06% 43,90% -49,90% -23,70% -%
Du Pont-modellen -24,63% -26,89% 4,63% 10,86% 3,07% 28,83% 32,31%
Vinstmarginal -24,67% -10,61% 2,34% 2,59% 1,28% 9,07% 17,57%
Bruttovinstmarginal 46,09% 44,65% 61,53% 60,57% 43,52% 86,88% 97,99%
Rörelsekapital/omsättning -2,05% -3,86% -6,38% -3,93% -1,80% 4,05% 16,78%
Soliditet 16,68% 14,18% 25,13% 39,70% 32,21% 34,48% 32,23%
Kassalikviditet 54,78% 44,27% 52,89% 36,02% 71,36% 121,28% 147,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...