Visa allt om Nordisk Fastighetsmanagement AB
Visa allt om Nordisk Fastighetsmanagement AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 13 650 201 3 937 3 918 18 181 2 417 -
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 269 153 80 -48 319 -311 -
Resultat efter finansnetto 105 653 545 400 2 080 4 688 -
Årets resultat 105 653 545 400 80 4 688 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 21 524 21 235 21 269 21 235 19 667 30 967 -
Omsättningstillgångar 4 224 2 129 1 448 1 198 218 15 789 -
Tillgångar 25 748 23 364 22 717 22 433 19 884 46 756 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 572 6 467 5 813 5 268 4 868 4 788 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 19 160 15 203 15 123 15 006 13 006 0 -
Kortfristiga skulder 16 1 695 1 780 2 159 2 010 41 968 -
Skulder och eget kapital 25 748 23 364 22 717 22 433 19 884 46 756 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 650 201 3 937 3 918 18 181 2 417 -
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 269 153 80 -48 319 -311 0
Nettoomsättningförändring 6 691,04% -94,89% 0,48% -78,45% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,04% 3,72% 3,51% 4,04% 12,94% 10,04% -%
Vinstmarginal 1,97% 432,84% 20,27% 23,15% 14,15% 194,29% -%
Bruttovinstmarginal 2,13% 90,05% 2,41% -0,48% 5,78% -11,79% -%
Rörelsekapital/omsättning 30,83% 215,92% -8,43% -24,53% -9,86% -1 083,12% -%
Soliditet 25,52% 27,68% 25,59% 23,48% 24,48% 10,24% -%
Kassalikviditet 26 400,00% 125,60% 70,62% 51,23% 4,83% 12,08% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...