Visa allt om Maglegårdens Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 171 1 791 1 426 1 427 924 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 299 1 100 871 908 432 0 0
Resultat efter finansnetto 752 545 367 343 57 0 0
Årets resultat -3 333 45 117 165 57 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 976 27 634 17 102 17 133 15 215 0 0
Omsättningstillgångar 651 306 154 235 389 100 100
Tillgångar 31 628 27 939 17 256 17 369 15 604 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 281 7 052 4 688 4 572 2 407 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 550 201 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 965 19 441 11 757 12 069 12 298 0 0
Kortfristiga skulder 5 832 1 245 811 729 899 0 0
Skulder och eget kapital 31 628 27 939 17 256 17 369 15 604 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 7 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 171 1 791 1 426 1 427 924 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 171 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 9 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 659 1 311 927 954 463 0 0
Nettoomsättningförändring 21,22% 25,60% -0,07% 54,44% -% -% -%
Du Pont-modellen 4,11% 3,94% 5,05% 5,23% 2,78% -% -%
Vinstmarginal 59,83% 61,42% 61,08% 63,70% 46,97% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -238,65% -52,43% -46,07% -34,62% -55,19% -% -%
Soliditet 19,86% 25,24% 27,17% 26,32% 15,43% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 11,16% 24,58% 18,99% 32,24% 43,27% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...