Visa allt om Ulrika Grönlund AB
Visa allt om Ulrika Grönlund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 585 496 460 648 429 499 475
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 20 -61 52 7 45 -128
Resultat efter finansnetto -11 19 -63 51 4 45 -128
Årets resultat -11 19 -49 37 4 45 -128
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 20 27 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 175 185 139 249 272 314 180
Tillgångar 189 205 166 249 272 314 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 105 86 136 99 95 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 95 100 80 113 173 219 129
Skulder och eget kapital 189 205 166 249 272 314 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 281 0 251 298 220 227 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 206 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 137 117 132 127 102 104 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 585 496 460 648 429 499 475
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 585 496 460 648 429 499 475
Personalkostnader per anställd (tkr) 424 329 389 447 341 369 480
Rörelseresultat, EBITDA -2 27 -54 52 7 45 -128
Nettoomsättningförändring 17,94% 7,83% -29,01% 51,05% -14,03% 5,05% -%
Du Pont-modellen -4,76% 9,76% -36,75% 20,88% 2,57% 14,33% -71,11%
Vinstmarginal -1,54% 4,03% -13,26% 8,02% 1,63% 9,02% -26,95%
Bruttovinstmarginal 94,19% 92,34% 96,09% 94,29% 93,71% 96,59% 96,21%
Rörelsekapital/omsättning 13,68% 17,14% 12,83% 20,99% 23,08% 19,04% 10,74%
Soliditet 49,74% 51,22% 51,81% 54,62% 36,40% 30,25% 27,78%
Kassalikviditet 184,21% 185,00% 173,75% 220,35% 157,23% 143,38% 139,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...