Visa allt om Vidare Organisationsutveckling Sverige AB
Visa allt om Vidare Organisationsutveckling Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 1 478 1 270 1 411 923 1 320 947 1 432 712
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 172 -3 345 -31 157 273 397 167
Resultat efter finansnetto 172 -7 346 -29 159 278 398 167
Årets resultat 219 2 202 0 152 152 293 90
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 119 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 731 599 641 531 500 516 690 456
Tillgångar 838 719 641 531 500 516 690 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 326 107 305 103 253 253 393 190
Obeskattade reserver 0 110 120 33 63 113 43 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 512 502 216 395 183 149 254 223
Skulder och eget kapital 838 719 641 531 500 516 690 456
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 517 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 712 619 565 529 636 476 39 64
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 224 175 92 53 63 50 192 93
Utdelning till aktieägare 226 0 200 0 150 152 292 90
Omsättning 1 478 1 270 1 411 923 1 320 947 1 432 712
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 739 635 706 462 440 474 1 432 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 433 366 298 244 283 783 386
Rörelseresultat, EBITDA 184 -3 345 -31 157 273 397 167
Nettoomsättningförändring 16,38% -9,99% 52,87% -30,08% 39,39% -% 101,12% -%
Du Pont-modellen 20,64% -0,42% 53,98% -5,65% 31,80% 53,88% 57,68% 36,62%
Vinstmarginal 11,71% -0,24% 24,52% -3,25% 12,05% 29,36% 27,79% 23,46%
Bruttovinstmarginal 99,46% 89,53% 95,68% 97,51% 91,82% 98,42% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,82% 7,64% 30,12% 14,73% 24,02% 38,75% 30,45% 32,72%
Soliditet 38,90% 26,82% 62,18% 24,24% 59,89% 65,17% 61,55% 48,46%
Kassalikviditet 142,77% 119,32% 296,76% 134,43% 273,22% 346,31% 271,65% 204,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...