Visa allt om Vidare Organisationsutveckling Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 1 270 1 411 923 1 320 947 1 432 712
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 345 -31 157 273 397 167
Resultat efter finansnetto -7 346 -29 159 278 398 167
Årets resultat 2 202 0 152 152 293 90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 599 641 531 500 516 690 456
Tillgångar 719 641 531 500 516 690 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 305 103 253 253 393 190
Obeskattade reserver 110 120 33 63 113 43 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 502 216 395 183 149 254 223
Skulder och eget kapital 719 641 531 500 516 690 456
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 517 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 619 565 529 636 476 39 64
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 175 92 53 63 50 192 93
Utdelning till aktieägare 0 200 0 150 152 292 90
Omsättning 1 270 1 411 923 1 320 947 1 432 712
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 635 706 462 440 474 1 432 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 433 366 298 244 283 783 386
Rörelseresultat, EBITDA -3 345 -31 157 273 397 167
Nettoomsättningförändring -9,99% 52,87% -30,08% 39,39% -% 101,12% -%
Du Pont-modellen -0,42% 53,98% -5,65% 31,80% 53,88% 57,68% 36,62%
Vinstmarginal -0,24% 24,52% -3,25% 12,05% 29,36% 27,79% 23,46%
Bruttovinstmarginal 89,53% 95,68% 97,51% 91,82% 98,42% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,64% 30,12% 14,73% 24,02% 38,75% 30,45% 32,72%
Soliditet 26,82% 62,18% 24,24% 59,89% 65,17% 61,55% 48,46%
Kassalikviditet 119,32% 296,76% 134,43% 273,22% 346,31% 271,65% 204,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...