Visa allt om Brannefalk Invest AB
Visa allt om Brannefalk Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 129 639 100 661 104 185 117 019
Övrig omsättning 589 362 439 645
Rörelseresultat (EBIT) 2 651 2 300 1 522 4 769
Resultat efter finansnetto 2 086 1 572 624 3 756
Årets resultat 1 464 1 178 -58 2 603
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 350 20 048 19 961 22 677
Omsättningstillgångar 29 702 26 333 24 574 24 488
Tillgångar 53 052 46 382 44 535 47 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 328 9 144 6 401 6 978
Minoritetsintressen 0 0 33 18
Avsättningar (tkr) 1 590 1 042 879 806
Långfristiga skulder 20 363 18 538 19 285 20 238
Kortfristiga skulder 20 771 17 657 17 936 19 125
Skulder och eget kapital 53 052 46 382 44 535 47 165
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 1 133 1 138 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 20 267 14 446 17 750 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader 8 263 6 078 7 059 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 130 228 101 023 104 624 117 664
Nyckeltal
Antal anställda 49 40 46 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 646 2 517 2 265 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 616 550 551 -
Rörelseresultat, EBITDA 3 962 3 181 4 357 6 491
Nettoomsättningförändring 28,79% -3,38% -10,97% -%
Du Pont-modellen 5,01% 5,10% 3,54% 10,19%
Vinstmarginal 2,05% 2,35% 1,51% 4,11%
Bruttovinstmarginal 32,94% 32,73% 36,26% 33,34%
Rörelsekapital/omsättning 6,89% 8,62% 6,37% 4,58%
Soliditet 19,47% 19,71% 14,37% 14,79%
Kassalikviditet 136,19% 139,81% 131,60% 124,15%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 70 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -110 -57 -29 -33 -37 -12 -13
Resultat efter finansnetto 6 359 -119 -823 3 223 1 762 1 582 665 -13
Årets resultat 6 380 23 -823 3 229 1 770 1 610 665 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 650 650 650 650 1 865 854 600 200
Omsättningstillgångar 11 253 4 870 4 827 6 250 2 034 1 231 372 90
Tillgångar 11 903 5 520 5 477 6 900 3 899 2 085 972 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 860 5 480 5 457 6 880 3 635 1 841 752 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 236 224 200 0
Kortfristiga skulder 43 40 20 20 28 20 20 203
Skulder och eget kapital 11 903 5 520 5 477 6 900 3 899 2 085 972 290
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 11 750 0 0 0 0 0 600 0
Omsättning 70 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -21 -110 -57 -29 -33 -37 -12 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 53,42% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 9 084,29% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 16 014,29% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,64% 99,28% 99,63% 99,71% 93,23% 88,30% 77,37% 30,00%
Kassalikviditet 26 169,77% 12 175,00% 24 135,00% 31 250,00% 7 264,29% 6 155,00% 1 860,00% 44,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...