allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Brannefalk Invest AB

ORG.NR: 556768-8667
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013                              
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Nettoomsättning (TKR) 100 661 104 185 117 019  
  Övrig omsättning (TKR) 362 439 645  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 2 300 1 522 4 769  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 1 572 624 3 756  
  Årets resultat (TKR) 1 178 -58 2 603  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 20 048 19 961 22 677  
  Omsättningstillgångar (TKR) 26 333 24 574 24 488  
  Tillgångar (TKR) 46 382 44 535 47 165  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 9 144 6 401 6 978  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 33 18  
  Avsättningar (TKR) 1 042 879 806  
  Långfristiga skulder (TKR) 18 538 19 285 20 238  
  Kortfristiga skulder (TKR) 17 657 17 936 19 125  
  Skulder och eget kapital (TKR) 46 382 44 535 47 165  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Löner till styrelse & VD 1 138           0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 14 446 17 750 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 6 078 7 059 0  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-042014-042013-04 
  Antal anställda 40 46 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 517 2 265            
  Personalkostnader per anställd (TKR) 550 551            
  Nettoomsättningförändring -3,38 % -10,97 %            
  Vinstmarginal 2,35 % 1,51 % 4,11 %  
  Bruttovinstmarginal 32,73 % 36,26 % 33,34 %  
  Soliditet 19,71 % 14,37 % 14,79 %  
  Kassalikviditet 139,81 % 131,60 % 124,15 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009              
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 200904 är 06 månader och har därför blivit justerat uppåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -110 -57 -29  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -119 -823 3 223  
  Årets resultat (TKR) 23 -823 3 229  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 650 650 650  
  Omsättningstillgångar (TKR) 4 870 4 827 6 250  
  Tillgångar (TKR) 5 520 5 477 6 900  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 5 480 5 457 6 880  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 40 20 20  
  Skulder och eget kapital (TKR) 5 520 5 477 6 900  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-042014-042013-04 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 99,28 % 99,63 % 99,71 %  
  Kassalikviditet 12 175,00 % 24 135,00 % 31 250,00 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 30 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X