Visa allt om Projekt & Reparation i Bankeryd AB
Visa allt om Projekt & Reparation i Bankeryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 820 1 603 411 714 1 005 629 493
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 57 4 -17 24 69 40
Resultat efter finansnetto -39 56 1 -17 23 68 40
Årets resultat -39 44 1 -17 18 49 27
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 52 70 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 516 577 536 222 701 284 265
Tillgångar 581 629 606 222 701 284 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 221 177 176 194 176 127
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 399 408 429 46 507 108 139
Skulder och eget kapital 581 629 606 222 701 284 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 110 90 145 108 104 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 55 52 47 58 54 52 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 820 1 603 411 714 1 005 629 493
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 820 1 603 411 714 1 005 629 493
Personalkostnader per anställd (tkr) 180 194 162 230 197 181 149
Rörelseresultat, EBITDA -13 74 21 -17 24 69 40
Nettoomsättningförändring -48,85% 290,02% -42,44% -28,96% 59,78% 27,59% -%
Du Pont-modellen -6,54% 9,06% 0,66% -7,66% 3,42% 24,30% 15,09%
Vinstmarginal -4,63% 3,56% 0,97% -2,38% 2,39% 10,97% 8,11%
Bruttovinstmarginal 36,95% 39,18% 13,63% 48,18% 31,54% 51,03% 60,85%
Rörelsekapital/omsättning 14,27% 10,54% 26,03% 24,65% 19,30% 27,98% 25,56%
Soliditet 31,33% 35,14% 29,21% 79,28% 27,67% 61,97% 47,92%
Kassalikviditet 129,32% 141,42% 51,98% 426,09% 135,31% 248,15% 190,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...