Visa allt om Magnoli AB
Visa allt om Magnoli AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 583 3 007 995 894 2 004 5 275 4 310
Övrig omsättning 51 103 167 123 184 69 -
Rörelseresultat (EBIT) -303 -40 -169 343 -118 34 81
Resultat efter finansnetto -271 -42 -169 343 -114 33 82
Årets resultat -271 -47 -169 282 -112 -35 55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 557 557 458 251 260 270 61
Omsättningstillgångar 595 386 248 596 279 1 038 853
Tillgångar 1 152 943 706 847 539 1 309 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 74 121 290 8 120 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 687 684 469 220 220 220 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 362 184 116 337 311 969 759
Skulder och eget kapital 1 152 943 706 847 539 1 309 914
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 300 546 792
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 162 434 298 0 27 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0
Sociala kostnader 6 270 388 96 124 443 251
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 634 3 110 1 162 1 017 2 188 5 344 4 310
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 583 3 007 498 447 1 002 2 638 2 155
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 466 453 220 236 522 556
Rörelseresultat, EBITDA -301 -27 -156 352 -101 45 85
Nettoomsättningförändring -80,61% 202,21% 11,30% -% -62,01% 22,39% -%
Du Pont-modellen -23,44% -4,24% -23,80% 40,50% -20,96% 2,60% 8,97%
Vinstmarginal -46,31% -1,33% -16,88% 38,37% -5,64% 0,64% 1,90%
Bruttovinstmarginal 15,27% 22,15% 97,89% 94,52% 26,85% 28,66% 41,37%
Rörelsekapital/omsättning 39,97% 6,72% 13,27% 28,97% -1,60% 1,31% 2,18%
Soliditet 8,94% 7,85% 17,14% 34,24% 1,48% 9,17% 16,96%
Kassalikviditet 145,58% 172,83% 213,79% 176,85% 89,71% 107,12% 112,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...