Visa allt om Jonsboda Skogstjänst AB
Visa allt om Jonsboda Skogstjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 431 648 709 605 610 542 505 439
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 -3 4 1 -1 2 4 9
Resultat efter finansnetto 2 -3 5 2 0 3 4 10
Årets resultat 2 -3 3 1 0 8 1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 44 58
Omsättningstillgångar 274 266 278 356 344 345 316 203
Tillgångar 274 266 278 356 344 345 361 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 115 114 111 111 111 102 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 8 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 156 151 163 245 234 234 250 154
Skulder och eget kapital 274 266 278 356 344 345 361 261
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - 0 297 297 268 267 227
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 323 322 340 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 103 102 97 99 99 113 111 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 431 648 709 605 610 542 505 439
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 431 648 709 605 610 542 505 439
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 430 475 424 424 383 381 323
Rörelseresultat, EBITDA 3 -3 4 1 -1 4 18 21
Nettoomsättningförändring -33,49% -8,60% 17,19% -0,82% 12,55% 7,33% 15,03% -%
Du Pont-modellen 1,09% -1,13% 1,80% 0,56% 0,00% 0,87% 1,11% 3,83%
Vinstmarginal 0,70% -0,46% 0,71% 0,33% 0,00% 0,55% 0,79% 2,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,38% 17,75% 16,22% 18,35% 18,03% 20,48% 13,07% 11,16%
Soliditet 42,70% 43,23% 41,01% 31,18% 32,27% 32,17% 29,89% 40,35%
Kassalikviditet 175,64% 176,16% 170,55% 145,31% 147,01% 147,44% 126,40% 131,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...