Visa allt om Sigva Partner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 5 449 18 324 17 966 17 130 14 767 15 405 11 743
Övrig omsättning 13 1 250 131 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 756 502 110 971 317 321 -1 156
Resultat efter finansnetto 757 506 121 982 319 321 -1 157
Årets resultat 22 274 35 528 150 166 -1 157
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 182 5 775 5 142 6 093 3 641 4 913 5 765
Tillgångar 2 182 5 775 5 142 6 093 3 641 4 913 5 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 723 450 915 386 236 70
Obeskattade reserver 0 623 483 433 180 86 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 059 4 429 4 209 4 746 3 075 4 591 5 694
Skulder och eget kapital 2 182 5 775 5 142 6 093 3 641 4 913 5 765
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 800 18 058 1 784 1 868 1 942 1 074
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 727 758 762 780 710 595
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 5 462 19 574 18 097 17 130 14 767 15 405 11 743
Nyckeltal
Antal anställda 0 5 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 3 665 4 492 4 283 3 692 3 851 2 936
Personalkostnader per anställd (tkr) - 530 691 697 717 693 571
Rörelseresultat, EBITDA 756 502 110 971 317 321 -1 156
Nettoomsättningförändring -70,26% 1,99% 4,88% 16,00% -4,14% 31,18% -%
Du Pont-modellen 34,69% 8,78% 2,39% 16,12% 8,76% 6,53% -20,05%
Vinstmarginal 13,89% 2,77% 0,68% 5,73% 2,16% 2,08% -9,84%
Bruttovinstmarginal 18,22% 30,95% 34,21% 38,42% 41,42% 37,37% 26,06%
Rörelsekapital/omsättning 2,26% 7,35% 5,19% 7,86% 3,83% 2,09% 0,60%
Soliditet 5,64% 20,93% 16,08% 20,25% 14,24% 6,09% 1,21%
Kassalikviditet 102,57% 110,25% 95,41% 95,20% 64,55% 54,48% 45,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...