Visa allt om Convensia AB
Visa allt om Convensia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 4 797 4 072 2 687 2 401 1 961 1 637 1 431
Övrig omsättning - - 108 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 499 484 462 316 154 113 156
Resultat efter finansnetto 578 486 463 316 156 113 158
Årets resultat 459 373 262 164 110 81 109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 297 215 177 205 86 86 90
Omsättningstillgångar 1 306 1 321 940 549 453 494 252
Tillgångar 1 603 1 536 1 117 754 539 581 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 957 998 626 464 400 290 209
Obeskattade reserver 206 206 206 85 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 440 331 286 206 139 290 133
Skulder och eget kapital 1 603 1 536 1 117 754 539 581 342
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 486 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 690 663 597 562 479 39 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - -
Sociala kostnader 314 306 297 287 261 258 238
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 797 4 072 2 795 2 401 1 961 1 637 1 431
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 399 4 072 1 344 1 201 1 961 819 716
Personalkostnader per anställd (tkr) 553 1 041 476 437 794 426 388
Rörelseresultat, EBITDA 507 484 462 322 154 113 156
Nettoomsättningförändring 17,80% 51,54% 11,91% 22,44% 19,79% 14,40% -%
Du Pont-modellen 36,06% 31,64% 41,36% 41,91% 28,94% 19,45% 46,20%
Vinstmarginal 12,05% 11,94% 17,19% 13,16% 7,96% 6,90% 11,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,05% 24,31% 24,34% 14,29% 16,01% 12,46% 8,32%
Soliditet 69,72% 75,43% 70,43% 69,85% 74,21% 49,91% 61,11%
Kassalikviditet 296,82% 399,09% 328,67% 266,50% 325,90% 170,34% 189,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...