Visa allt om Tjuvkil Mellangård AB
Visa allt om Tjuvkil Mellangård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 927 1 301 901 776 396 126 -
Övrig omsättning 72 92 164 128 147 54 -
Rörelseresultat (EBIT) 43 -207 -5 -102 -97 -28 -
Resultat efter finansnetto 23 -239 -27 -122 -111 -30 -
Årets resultat 23 -239 -27 -122 -111 -30 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 666 706 839 817 515 90 -
Omsättningstillgångar 283 273 438 414 204 146 -
Tillgångar 949 979 1 276 1 231 719 235 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 51 76 104 105 70 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 450 599 935 855 390 106 -
Kortfristiga skulder 425 329 264 272 224 59 -
Skulder och eget kapital 949 979 1 276 1 231 719 235 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 85 0 - 11 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 180 171 204 93 41 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 60 82 77 61 48 12 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 999 1 393 1 065 904 543 180 -
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 927 1 301 901 388 396 126 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 148 264 251 143 157 53 -
Rörelseresultat, EBITDA 109 -74 82 -56 -64 -23 0
Nettoomsättningförändring -28,75% 44,40% 16,11% 95,96% 214,29% -% -%
Du Pont-modellen 4,53% -21,14% -0,39% -8,29% -13,49% -11,91% -%
Vinstmarginal 4,64% -15,91% -0,55% -13,14% -24,49% -22,22% -%
Bruttovinstmarginal 63,21% 68,87% 76,36% 77,84% 69,95% 89,68% -%
Rörelsekapital/omsättning -15,32% -4,30% 19,31% 18,30% -5,05% 69,05% -%
Soliditet 7,80% 5,21% 5,96% 8,45% 14,60% 29,79% -%
Kassalikviditet 12,71% 11,85% 50,00% 53,31% 41,96% 161,02% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...