Visa allt om Nissfeldt Konsult AB
Visa allt om Nissfeldt Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 13 392 12 555 11 713 10 605 10 261 16 999 6 069
Övrig omsättning 18 53 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 705 432 484 418 -2 946 157
Resultat efter finansnetto 692 434 512 424 4 874 140
Årets resultat 174 20 68 37 16 179 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 6 10 16
Omsättningstillgångar 2 538 1 198 883 2 336 3 172 4 287 1 569
Tillgångar 2 538 1 198 883 2 339 3 179 4 296 1 584
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 570 397 377 308 271 256 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 81 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 967 802 506 2 031 2 907 3 960 1 507
Skulder och eget kapital 2 538 1 198 883 2 339 3 179 4 296 1 584
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - 337 309 373 297 209 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 397 89 293 321 224 229 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 162 171 211 237 158 116 146
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 410 12 608 11 713 10 605 10 261 16 999 6 069
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 392 12 555 5 857 5 303 5 131 8 500 3 035
Personalkostnader per anställd (tkr) 561 599 408 470 342 278 333
Rörelseresultat, EBITDA 705 432 487 421 1 952 157
Nettoomsättningförändring 6,67% 7,19% 10,45% 3,35% -39,64% 180,10% -%
Du Pont-modellen 27,82% 36,14% 58,10% 19,71% 0,44% 22,07% 9,91%
Vinstmarginal 5,27% 3,45% 4,38% 4,35% 0,14% 5,58% 2,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,26% 3,15% 3,22% 2,88% 2,58% 1,92% 1,02%
Soliditet 22,46% 33,14% 42,70% 13,17% 8,52% 7,35% 4,86%
Kassalikviditet 129,03% 149,38% 174,51% 115,02% 109,12% 108,26% 104,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...