Visa allt om Bloton Öppenvård Aktiebolag
Visa allt om Bloton Öppenvård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 9 802 7 913 7 021 5 606 4 308 580 782
Övrig omsättning 135 39 8 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 846 80 430 337 276 -27 -8
Resultat efter finansnetto 846 78 428 326 260 -27 -8
Årets resultat 495 42 251 171 158 -27 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 71 62 94 77 7 0
Omsättningstillgångar 2 266 1 468 1 392 1 016 804 496 127
Tillgångar 2 317 1 539 1 454 1 110 881 503 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 932 687 645 394 223 65 92
Obeskattade reserver 487 277 255 149 57 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 250 400 0
Kortfristiga skulder 898 575 555 567 351 38 35
Skulder och eget kapital 2 317 1 539 1 454 1 110 881 503 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 185 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 418 4 108 3 437 2 763 2 117 4 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 1 756 1 535 1 300 1 018 697 70 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 937 7 952 7 029 5 606 4 308 580 782
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 11 10 9 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 817 659 638 561 479 580 782
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 499 454 393 327 266 577
Rörelseresultat, EBITDA 871 103 444 356 286 -27 -8
Nettoomsättningförändring 23,87% 12,70% 25,24% 30,13% 642,76% -25,83% -%
Du Pont-modellen 36,56% 5,20% 29,57% 30,36% 31,33% -5,37% -6,30%
Vinstmarginal 8,64% 1,01% 6,12% 6,01% 6,41% -4,66% -1,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,96% 11,29% 11,92% 8,01% 10,52% 78,97% 11,76%
Soliditet 56,62% 58,68% 58,04% 45,39% 30,08% 12,92% 72,44%
Kassalikviditet 252,34% 255,30% 250,81% 179,19% 229,06% 1 305,26% 362,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...