Visa allt om Y & A Restaurang AB
Visa allt om Y & A Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 932 1 753 3 647 4 689 4 592 4 636
Övrig omsättning - - 2 198 1 055 1 002 922 479
Rörelseresultat (EBIT) -105 -395 1 632 122 392 -122 130
Resultat efter finansnetto -105 -398 1 585 47 271 -233 42
Årets resultat -105 -4 916 31 248 -233 30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 724 1 201 1 677 2 117
Omsättningstillgångar 142 1 639 1 894 895 1 307 1 175 812
Tillgångar 142 1 639 1 894 1 619 2 507 2 852 2 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 1 088 1 092 176 378 130 130
Obeskattade reserver 0 0 403 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 437 1 137 1 478
Kortfristiga skulder 14 551 399 1 443 1 692 1 586 1 322
Skulder och eget kapital 142 1 639 1 894 1 619 2 507 2 852 2 929
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 21 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 310 350 898 1 182 945 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 97 83 256 311 242 125
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 932 3 951 4 702 5 691 5 514 5 115
Nyckeltal
Antal anställda 0 5 1 5 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 186 1 753 729 782 918 1 159
Personalkostnader per anställd (tkr) - 81 449 231 250 242 141
Rörelseresultat, EBITDA -105 -35 1 632 598 868 329 383
Nettoomsättningförändring -100,00% -46,83% -51,93% -22,22% 2,11% -0,95% -%
Du Pont-modellen -% -24,10% 86,33% 7,84% 15,88% -4,28% 4,44%
Vinstmarginal -% -42,38% 93,27% 3,48% 8,49% -2,66% 2,80%
Bruttovinstmarginal -% 56,12% 55,05% 61,42% 63,83% 62,35% 32,57%
Rörelsekapital/omsättning -% 116,74% 85,28% -15,03% -8,21% -8,95% -11,00%
Soliditet 90,14% 66,38% 74,25% 10,87% 15,08% 4,56% 4,44%
Kassalikviditet 1 014,29% 297,46% 474,69% 50,52% 65,31% 59,33% 42,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...