Visa allt om ACM Jurist AB
Visa allt om ACM Jurist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -6 -4 -2 -4 -5 -3 -5
Resultat efter finansnetto -3 9 6 -2 -10 803 1 017 173
Årets resultat 149 6 4 -3 -11 437 550 124
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 12 12 12 808 1 020 178
Omsättningstillgångar 1 190 1 196 1 188 1 183 1 186 1 121 275 100
Tillgångar 1 202 1 208 1 200 1 195 1 198 1 929 1 295 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 738 739 733 729 732 872 654 224
Obeskattade reserver 266 462 462 462 462 462 261 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 198 8 5 4 4 595 380 54
Skulder och eget kapital 1 202 1 208 1 200 1 195 1 198 1 929 1 295 278
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 150 0 0 0 129 219 120
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -6 -4 -2 -4 -5 -3 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 78,66% 91,01% 91,11% 89,50% 89,52% 62,86% 65,36% 80,58%
Kassalikviditet 601,01% 14 950,00% 23 760,00% 29 575,00% 29 650,00% 188,40% 72,37% 185,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...