Visa allt om Backgatans Redovisningsbyrå AB
Visa allt om Backgatans Redovisningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 456 387 465 499 499 366 335 319 103
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 318 384 451 494 494 306 318 309 91
Resultat efter finansnetto 318 384 453 499 500 314 320 310 93
Årets resultat 248 300 431 467 295 218 228 177 52
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 306 1 190 1 084 959 788 638 607 474 212
Tillgångar 1 306 1 190 1 084 959 788 638 607 474 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 263 1 166 1 016 785 519 424 356 279 152
Obeskattade reserver 0 0 0 100 200 100 100 90 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 24 68 74 70 114 151 105 41
Skulder och eget kapital 1 306 1 190 1 084 959 788 638 607 474 212
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 170 0 150 200 200 200 150 150 50
Omsättning 456 387 465 499 499 366 335 319 103
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 456 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 138 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 318 384 451 494 494 306 318 309 91
Nettoomsättningförändring 17,83% -16,77% -6,81% 0,00% 36,34% 9,25% 5,02% 209,71% -%
Du Pont-modellen 24,35% 32,27% 41,79% 52,03% 63,71% 49,22% 52,72% 65,40% 43,40%
Vinstmarginal 69,74% 99,22% 97,42% 100,00% 100,60% 85,79% 95,52% 97,18% 89,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 277,19% 301,29% 218,49% 177,35% 143,89% 143,17% 136,12% 115,67% 166,02%
Soliditet 96,71% 97,98% 93,73% 89,99% 84,57% 78,01% 70,79% 72,85% 78,49%
Kassalikviditet 3 109,52% 4 958,33% 1 594,12% 1 295,95% 1 125,71% 559,65% 401,99% 451,43% 517,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...