Visa allt om MINOZEN AB
Visa allt om MINOZEN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 34 500
Övrig omsättning - - - 26 - 4 37 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -4 -5 -27 -26 12 93
Resultat efter finansnetto -1 -1 -4 -5 -35 -27 12 94
Årets resultat -1 -1 -4 -5 -35 -1 6 51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 35 35 35 62 149 79 105
Omsättningstillgångar 47 49 49 65 37 42 92 265
Tillgångar 83 84 85 100 99 191 171 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 83 84 88 93 128 129 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 26 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 54 0 0
Kortfristiga skulder 2 2 2 12 6 9 16 196
Skulder och eget kapital 83 84 85 100 99 191 171 370
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 28 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 9 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 26 0 4 71 500
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 34 500
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 349
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -4 21 -1 0 38 119
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -93,20% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 7,02% 25,14%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 35,29% 18,60%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 223,53% 13,80%
Soliditet 97,59% 98,81% 98,82% 88,00% 93,94% 67,02% 86,64% 45,29%
Kassalikviditet 2 350,00% 2 450,00% 2 450,00% 541,67% 616,67% 466,67% 575,00% 135,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...