Visa allt om Nya Bil & Motor i Lysekil AB
Visa allt om Nya Bil & Motor i Lysekil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -10
Resultat efter finansnetto 0 -600 -651 214 328 976 319 104
Årets resultat 0 -600 -651 210 327 1 001 319 104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 600 1 200 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Omsättningstillgångar 0 0 0 6 0 0 87 98
Tillgångar 600 600 1 200 1 856 1 850 1 850 1 937 1 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 385 385 985 1 636 1 551 1 349 523 204
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 205 205 202 122 88 290 483 1 533
Kortfristiga skulder 10 10 14 98 211 210 930 210
Skulder och eget kapital 600 600 1 200 1 856 1 850 1 850 1 937 1 948
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 125 125 175 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 64,17% 64,17% 82,08% 88,15% 83,84% 72,92% 27,00% 10,47%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 6,12% 0,00% 0,00% 9,35% 46,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...