Visa allt om EE Måltidsdesign AB
Visa allt om EE Måltidsdesign AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 402 3 092 3 213 2 733 2 649 2 657 2 491 672
Övrig omsättning - - - - - 5 3 3
Rörelseresultat (EBIT) -15 8 -111 -47 125 -90 36 -21
Resultat efter finansnetto -26 6 -111 -48 78 -159 -59 -46
Årets resultat -26 6 -111 -48 78 -159 -59 -46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 680 928 1 179 1 403 1 602 1 844 2 086 2 318
Omsättningstillgångar 320 333 432 389 304 336 349 578
Tillgångar 1 000 1 260 1 611 1 792 1 906 2 179 2 434 2 896
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 26 20 131 178 100 100 54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 455 923 1 252 1 338 1 338 1 450 1 567 1 959
Kortfristiga skulder 425 312 340 323 389 629 768 883
Skulder och eget kapital 1 000 1 260 1 611 1 792 1 906 2 179 2 434 2 896
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 150 58 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 175 1 006 1 029 780 457 585 546 128
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 354 311 313 236 135 160 112 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 402 3 092 3 213 2 733 2 649 2 662 2 494 675
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 6 4 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 425 442 459 456 662 664 1 246 336
Personalkostnader per anställd (tkr) 186 182 185 164 176 194 313 80
Rörelseresultat, EBITDA 232 255 136 200 367 152 272 62
Nettoomsättningförändring 10,03% -3,77% 17,56% 3,17% -0,30% 6,66% 270,68% -%
Du Pont-modellen -1,50% 0,71% -6,77% -2,51% 6,72% -4,13% 1,48% -0,66%
Vinstmarginal -0,44% 0,29% -3,39% -1,65% 4,83% -3,39% 1,45% -2,83%
Bruttovinstmarginal 72,52% 70,70% 68,94% 70,00% 67,80% 65,30% 62,99% 69,20%
Rörelsekapital/omsättning -3,09% 0,68% 2,86% 2,41% -3,21% -11,03% -16,82% -45,39%
Soliditet 12,00% 2,06% 1,24% 7,31% 9,34% 4,59% 4,11% 1,86%
Kassalikviditet 49,88% 71,79% 96,76% 94,12% 61,18% 43,56% 40,36% 59,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...