Visa allt om Aktiebolaget Stockholms Storleksgradering
Visa allt om Aktiebolaget Stockholms Storleksgradering

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 132 194 112 119 119 54 25 40
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 10 -13 58 84 24 0 2
Resultat efter finansnetto 22 10 -13 57 83 23 -1 1
Årets resultat 8 7 1 29 36 14 39 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 76 102 121 140 158
Omsättningstillgångar 153 216 119 190 218 130 181 176
Tillgångar 153 216 119 266 321 251 321 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 126 119 144 189 153 140 101
Obeskattade reserver 0 0 0 92 83 50 46 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 89 0 29 48 48 135 234
Skulder och eget kapital 153 216 119 266 321 251 321 335
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 60 120 80 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 38 25 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 26 74 0 0 0
Omsättning 132 194 112 119 119 54 25 40
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 132 194 112 - 119 54 25 40
Personalkostnader per anställd (tkr) 30 158 105 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 22 10 -13 84 103 43 19 21
Nettoomsättningförändring -31,96% 73,21% -5,88% 0,00% 120,37% 116,00% -37,50% -%
Du Pont-modellen 14,38% 4,63% -10,92% 21,80% 26,17% 9,56% 0,00% 0,60%
Vinstmarginal 16,67% 5,15% -11,61% 48,74% 70,59% 44,44% 0,00% 5,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00%
Rörelsekapital/omsättning 101,52% 65,46% 106,25% 135,29% 142,86% 151,85% 184,00% -145,00%
Soliditet 87,58% 58,33% 100,00% 79,63% 77,93% 75,64% 54,18% 30,15%
Kassalikviditet 805,26% 242,70% -% 655,17% 454,17% 270,83% 134,07% 75,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...