Visa allt om Aktiebolaget Stockholms Storleksgradering

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 194 112 119 119 54 25 40
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 -13 58 84 24 0 2
Resultat efter finansnetto 10 -13 57 83 23 -1 1
Årets resultat 7 1 29 36 14 39 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 76 102 121 140 158
Omsättningstillgångar 216 119 190 218 130 181 176
Tillgångar 216 119 266 321 251 321 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 119 144 189 153 140 101
Obeskattade reserver 0 0 92 83 50 46 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 0 29 48 48 135 234
Skulder och eget kapital 216 119 266 321 251 321 335
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 120 80 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 38 25 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 26 74 0 0 0
Omsättning 194 112 119 119 54 25 40
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 194 112 - 119 54 25 40
Personalkostnader per anställd (tkr) 158 105 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 10 -13 84 103 43 19 21
Nettoomsättningförändring 73,21% -5,88% 0,00% 120,37% 116,00% -37,50% -%
Du Pont-modellen 4,63% -10,92% 21,80% 26,17% 9,56% 0,00% 0,60%
Vinstmarginal 5,15% -11,61% 48,74% 70,59% 44,44% 0,00% 5,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,46% 106,25% 135,29% 142,86% 151,85% 184,00% -145,00%
Soliditet 58,33% 100,00% 79,63% 77,93% 75,64% 54,18% 30,15%
Kassalikviditet 242,70% -% 655,17% 454,17% 270,83% 134,07% 75,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...