Visa allt om pm branding AB
Visa allt om pm branding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -9 -9 -8 -8 -9 -14 -29
Resultat efter finansnetto -14 -459 2 191 1 184 715 -1 997 2 088 4 411
Årets resultat -14 -459 2 191 1 199 795 -1 850 2 235 4 676
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 8 973 7 013
Omsättningstillgångar 174 190 914 421 415 342 404 458
Tillgångar 7 174 7 190 7 914 7 421 7 415 7 342 9 378 7 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 935 6 949 7 407 7 217 6 168 5 372 7 221 4 986
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 235 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 240 6 506 204 1 247 1 970 2 156 2 484
Skulder och eget kapital 7 174 7 190 7 914 7 421 7 415 7 342 9 378 7 470
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 800 0 0 2 000 150 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -9 -9 -8 -8 -9 -1 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,67% 96,65% 93,59% 97,25% 83,18% 73,17% 77,00% 66,75%
Kassalikviditet 72,50% 3 166,67% 180,63% 206,37% 33,28% 17,36% 18,74% 18,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...