Visa allt om J Bengtsson Fastighetsservice AB
Visa allt om J Bengtsson Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 894 844 847 746 719 954 1 157 1 141
Övrig omsättning 119 - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 30 19 -29 -69 53 -81 -12
Resultat efter finansnetto 70 26 13 -32 -72 49 -85 -21
Årets resultat 40 19 13 -32 -72 49 -85 -21
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 5 15 30 35 48 54
Omsättningstillgångar 224 175 125 78 103 187 181 279
Tillgångar 224 177 130 94 133 223 230 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 34 15 2 34 106 57 79
Obeskattade reserver 18 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 15 35 123
Kortfristiga skulder 132 143 115 92 99 101 138 131
Skulder och eget kapital 224 177 130 94 133 223 230 333
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - 278 274 - - 282 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 381 329 0 0 276 259 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 129 112 98 95 97 92 99 119
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 013 844 847 746 719 955 1 157 1 141
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 894 844 847 746 719 954 1 157 1 141
Personalkostnader per anställd (tkr) 514 445 381 372 375 354 385 453
Rörelseresultat, EBITDA 76 33 29 -14 -54 66 -69 -7
Nettoomsättningförändring 5,92% -0,35% 13,54% 3,76% -24,63% -17,55% 1,40% -%
Du Pont-modellen 33,04% 16,95% 14,62% -30,85% -51,88% 23,77% -35,22% -3,00%
Vinstmarginal 8,28% 3,55% 2,24% -3,89% -9,60% 5,56% -7,00% -0,88%
Bruttovinstmarginal 83,89% 83,65% 84,42% 89,01% 86,37% 77,99% 76,58% 91,32%
Rörelsekapital/omsättning 10,29% 3,79% 1,18% -1,88% 0,56% 9,01% 3,72% 12,97%
Soliditet 39,75% 19,21% 11,54% 2,13% 25,56% 47,53% 24,78% 23,72%
Kassalikviditet 169,70% 122,38% 108,70% 84,78% 104,04% 185,15% 131,16% 212,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...