Visa allt om Karins MB Din Helhet AB
Visa allt om Karins MB Din Helhet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04
Nettoomsättning 2 969 3 276 3 671 3 606 3 629 3 815 4 815 2 603
Övrig omsättning 130 210 94 79 88 67 - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 -257 -97 -323 202 61 211 231
Resultat efter finansnetto 5 -305 -153 -368 146 27 192 229
Årets resultat 5 -305 -153 -95 77 19 74 66
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 130 192 254 316 378 306 343
Omsättningstillgångar 1 264 1 240 1 423 1 555 1 463 1 515 1 188 926
Tillgångar 1 342 1 371 1 615 1 810 1 779 1 894 1 494 1 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 83 113 241 336 259 240 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 263 221 221 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 671 698 558 669 419 577 123 458
Kortfristiga skulder 582 590 943 899 761 836 909 512
Skulder och eget kapital 1 342 1 371 1 615 1 810 1 779 1 894 1 494 1 269
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 14 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 412 603 634 781 492 589 399 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 134 193 212 221 97 115 82 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 099 3 486 3 765 3 685 3 717 3 882 4 815 2 603
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 5 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 990 1 092 918 721 1 815 1 908 4 815 2 603
Personalkostnader per anställd (tkr) 189 274 222 204 304 358 510 243
Rörelseresultat, EBITDA 113 -195 -35 -261 264 109 261 255
Nettoomsättningförändring -9,37% -10,76% 1,80% -0,63% -4,88% -20,77% 84,98% -%
Du Pont-modellen 4,55% -18,75% -6,01% -17,85% 11,35% 3,22% 14,12% 18,99%
Vinstmarginal 2,05% -7,84% -2,64% -8,96% 5,57% 1,60% 4,38% 9,26%
Bruttovinstmarginal 40,82% 35,68% 40,45% 36,99% 39,93% 38,37% 34,66% 41,49%
Rörelsekapital/omsättning 22,97% 19,84% 13,08% 18,19% 19,34% 17,80% 5,79% 15,90%
Soliditet 6,56% 6,05% 7,00% 13,31% 29,78% 22,27% 26,97% 20,63%
Kassalikviditet 17,01% 20,34% 14,32% 9,57% 13,40% 11,48% 9,24% 12,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...