Visa allt om Norrlänska vindgruppen AB
Visa allt om Norrlänska vindgruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 151 156 156 162 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 2 11 -4 16 -11 -5 -12
Resultat efter finansnetto 286 21 73 1 862 151 6 254 2 115 -21
Årets resultat -114 0 55 1 844 150 6 254 2 115 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 800 800 600 800 1 000 3 160 400
Omsättningstillgångar 2 009 1 944 3 033 5 163 4 648 7 551 2 691 6 502
Tillgångar 2 009 2 744 3 833 5 763 5 448 8 551 5 850 6 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 595 2 708 3 708 5 702 5 358 8 248 2 494 379
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 200 6 300
Kortfristiga skulder 415 36 125 61 89 302 156 223
Skulder och eget kapital 2 009 2 744 3 833 5 763 5 448 8 551 5 850 6 902
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 800 1 000 1 000 2 000 1 500 3 000 500 0
Omsättning 0 151 156 156 162 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -25 2 11 -4 16 -11 -5 -12
Nettoomsättningförändring -100,00% -3,21% 0,00% -3,70% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 0,98% 1,90% 32,31% 2,77% -% -% -%
Vinstmarginal -% 17,88% 46,79% 1 193,59% 93,21% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 263,58% 1 864,10% 3 270,51% 2 814,20% -% -% -%
Soliditet 79,39% 98,69% 96,74% 98,94% 98,35% 96,46% 42,63% 5,49%
Kassalikviditet 484,10% 5 400,00% 2 426,40% 8 463,93% 5 222,47% 2 500,33% 1 725,00% 2 915,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...