Visa allt om Tingvall Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om Tingvall Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 173 165 162 155 132 120 102 0
Övrig omsättning 1 12 - 35 1 40 36 -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -72 -67 -54 -103 -103 -107 -230
Resultat efter finansnetto -19 -72 -67 -54 -103 -103 -107 -230
Årets resultat -19 -72 -67 -54 -103 -103 -107 -230
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 995 3 091 3 184 3 277 3 239 3 245 3 336 3 362
Omsättningstillgångar 38 17 54 51 92 60 63 163
Tillgångar 3 033 3 108 3 238 3 328 3 331 3 305 3 398 3 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 244 1 263 1 336 1 403 1 457 1 560 1 663 1 770
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 670 1 730 1 770 1 770 1 770 1 650 1 650 1 650
Kortfristiga skulder 119 115 133 155 105 95 85 105
Skulder och eget kapital 3 033 3 108 3 238 3 328 3 331 3 305 3 398 3 526
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 174 177 162 190 133 160 138 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 77 24 31 45 -11 -13 -27 -171
Nettoomsättningförändring 4,85% 1,85% 4,52% 17,42% 10,00% 17,65% -% -%
Du Pont-modellen -0,63% -2,32% -2,07% -1,62% -3,09% -3,12% -3,15% -%
Vinstmarginal -10,98% -43,64% -41,36% -34,84% -78,03% -85,83% -104,90% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -46,82% -59,39% -48,77% -67,10% -9,85% -29,17% -21,57% -%
Soliditet 41,02% 40,64% 41,26% 42,16% 43,74% 47,20% 48,94% 50,20%
Kassalikviditet 31,93% 14,78% 40,60% 32,90% 87,62% 63,16% 74,12% 155,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...