Visa allt om Mikna Invest AB
Visa allt om Mikna Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 100 23 0 433 358 432 411 7
Övrig omsättning - 15 - - - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -117 -374 -454 -42 11 28 -61
Resultat efter finansnetto -12 -142 -437 -497 -64 -7 16 -62
Årets resultat -12 -142 -437 -497 -64 -7 16 -62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 30 48 69 53 20 0
Omsättningstillgångar 138 13 3 425 157 412 258 537 165
Tillgångar 138 13 3 455 205 481 311 557 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 9 -903 -466 31 96 72 56
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 813 131 60 117 204 100
Kortfristiga skulder 141 5 3 546 541 390 98 280 9
Skulder och eget kapital 138 13 3 455 205 481 311 557 165
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 13 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 60 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 36 0 - 4 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 38 0 433 358 440 411 7
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 100 - - 433 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 108 - - 17 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -87 -366 -433 -21 24 28 -61
Nettoomsättningförändring 334,78% -% -100,00% 20,95% -17,13% 5,11% 5 771,43% -%
Du Pont-modellen -8,70% -892,31% -% -221,46% -8,73% 3,54% 5,03% -36,97%
Vinstmarginal -12,00% -504,35% -% -104,85% -11,73% 2,55% 6,81% -871,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 24,71% 74,58% 66,67% 64,72% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,00% 34,78% -% -88,68% 6,15% 37,04% 62,53% 2 228,57%
Soliditet -2,17% 69,23% -26,14% -227,32% 6,44% 30,87% 12,93% 33,94%
Kassalikviditet 97,87% 260,00% 50,85% 14,97% 28,72% 190,82% 107,86% 1 155,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...