Visa allt om Stenkajen Förvaltnings AB
Visa allt om Stenkajen Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 118 -26 -6 -27 -27 -30 -30 -29 -26
Resultat efter finansnetto 531 3 958 192 3 958 812 830 1 464 11 078 32 774
Årets resultat 128 2 470 -91 2 552 590 537 1 415 10 800 32 774
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 292 17 680 17 212 16 000 16 000 16 000 16 000 15 701 11 985
Omsättningstillgångar 47 172 35 176 33 045 34 179 30 342 29 529 28 748 28 222 21 022
Tillgångar 69 464 52 856 50 257 50 179 46 342 45 529 44 748 43 924 33 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 758 49 891 48 211 48 302 45 751 45 161 44 624 43 674 32 874
Obeskattade reserver 3 777 2 244 1 371 1 201 349 224 60 60 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 929 723 675 676 243 145 64 190 133
Skulder och eget kapital 69 464 52 856 50 257 50 179 46 342 45 529 44 748 43 924 33 007
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 375 168 790 0 0 0 0 465 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 993 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 118 -26 -6 -27 -27 -30 -30 -29 -26
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,47% 97,70% 98,06% 98,13% 99,28% 99,55% 99,82% 99,53% 99,60%
Kassalikviditet 5 077,72% 4 865,28% 4 895,56% 5 056,07% 12 486,42% 20 364,83% 44 918,75% 14 853,68% 15 806,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...