Visa allt om LW Öland AB
Visa allt om LW Öland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 9 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -29 -81 9 0 -48 -46 -28 0
Resultat efter finansnetto -38 -52 -109 9 0 -48 -46 -28 0
Årets resultat 0 0 0 7 -2 -48 -28 -28 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 607 2 607 2 607 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 5 24 110 110 110 120 84 100
Tillgångar 2 611 2 612 2 631 110 110 110 120 84 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 106 1 106 1 106 105 98 100 95 72 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 501 1 502 1 521 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 4 4 12 10 26 12 0
Skulder och eget kapital 2 611 2 612 2 631 110 110 110 120 84 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 -29 -81 9 0 -48 -46 -28 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 42,36% 42,34% 42,04% 95,45% 89,09% 90,91% 79,17% 85,71% 100,00%
Kassalikviditet 100,00% 125,00% 600,00% 2 750,00% 916,67% 1 100,00% 461,54% 700,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...