Visa allt om Contura Steel AB
Visa allt om Contura Steel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 42 738 33 228 35 255 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 605 -4 995 -1 915 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 951 -6 417 -2 786 0 0 0 0 0
Årets resultat 1 778 2 983 -2 398 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 759 3 284 6 044 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 14 779 32 960 18 273 100 100 100 100 100
Tillgångar 16 538 36 244 24 317 100 100 100 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 463 3 755 772 100 100 100 100 100
Obeskattade reserver 902 261 284 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 158 378 120 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 131 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 884 31 850 23 141 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 16 538 36 244 24 317 100 100 100 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 453 578 564 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 6 985 7 505 6 945 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 966 3 681 3 339 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 738 33 228 35 255 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 21 24 26 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 035 1 385 1 356 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 502 432 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 995 -3 289 -129 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring 28,62% -5,75% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 22,14% -13,71% -7,74% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 8,57% -14,95% -5,34% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 61,95% 62,30% 69,87% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 20,81% 3,34% -13,81% -% -% -% -% -%
Soliditet 19,15% 10,92% 4,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 68,52% 62,07% 24,12% -% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...