Visa allt om Startplattan 133291 Aktiebolag
Visa allt om Startplattan 133291 Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 - 0 - - - - 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 - 0 - - - - 0
Resultat efter finansnetto 0 - 0 - - - - 0
Årets resultat 0 - 0 - - - - 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 - - - - 0
Anläggningstillgångar 0 - 0 - - - - 0
Omsättningstillgångar 0 - 0 - - - - 100
Tillgångar 0 - 0 - - - - 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 - 0 - - - - 100
Obeskattade reserver 0 - 0 - - - - 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 - - - - 0
Långfristiga skulder 0 - 0 - - - - 0
Kortfristiga skulder 0 - 0 - - - - 0
Skulder och eget kapital 0 - 0 - - - - 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 - 0 - - - - 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...