Visa allt om SG Uthyrning AB
Visa allt om SG Uthyrning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 771 657 732 727 558 1 102 1 208 910
Övrig omsättning 17 - 18 - 24 48 100 12
Rörelseresultat (EBIT) 51 -97 132 224 128 -21 -106 -293
Resultat efter finansnetto 47 -105 121 206 102 -44 -122 -300
Årets resultat 47 -105 121 206 102 -44 -122 -300
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 41 3 4 3 6 9 12
Omsättningstillgångar 249 182 317 208 107 58 89 230
Tillgångar 279 223 320 212 110 64 98 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 29 134 13 -193 -311 -322 -200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 53 96 122 231 266 336 223
Kortfristiga skulder 175 141 89 76 72 109 84 219
Skulder och eget kapital 279 223 320 212 110 64 98 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 18 53 - - 144 141 130 117
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 368 374 - - 6 18 122 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 108 77 - - 45 56 71 70
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 788 657 750 727 582 1 150 1 308 922
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 558 551 604 455
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 189 108 160 156
Rörelseresultat, EBITDA 62 -86 133 228 131 -18 -103 -289
Nettoomsättningförändring 17,35% -10,25% 0,69% 30,29% -49,36% -8,77% 32,75% -%
Du Pont-modellen 18,28% -43,50% 41,25% 105,66% 116,36% -32,81% -108,16% -121,07%
Vinstmarginal 6,61% -14,76% 18,03% 30,81% 22,94% -1,91% -8,77% -32,20%
Bruttovinstmarginal 96,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,46% 37,25% 44,51%
Rörelsekapital/omsättning 9,60% 6,24% 31,15% 18,16% 6,27% -4,63% 0,41% 1,21%
Soliditet 27,24% 13,00% 41,88% 6,13% -175,45% -485,94% -328,57% -82,64%
Kassalikviditet 142,29% 129,08% 356,18% 273,68% 148,61% 53,21% 105,95% 105,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...