Visa allt om Åre Personalboende AB
Visa allt om Åre Personalboende AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 410 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -21 -5 -5 -4 -21 -1 -10
Resultat efter finansnetto -107 -21 -5 -5 -4 -21 -139 -10
Årets resultat -107 -21 -5 -5 -4 -21 -139 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 105 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 713
Omsättningstillgångar 160 21 23 28 29 34 250 90
Tillgångar 4 266 2 779 2 781 2 786 2 787 2 792 3 008 2 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 96 117 122 127 130 151 90
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 0 0 0 0 0 2 857 2 713
Kortfristiga skulder 137 2 683 2 664 2 664 2 661 2 662 0 0
Skulder och eget kapital 4 266 2 779 2 781 2 786 2 787 2 792 3 008 2 803
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 411 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -21 -5 -5 -4 -21 -1 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,14% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -1,46% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 5,61% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 3,02% 3,45% 4,21% 4,38% 4,56% 4,66% 5,02% 3,21%
Kassalikviditet 116,79% 0,78% 0,86% 1,05% 1,09% 1,28% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...