Visa allt om Edumentor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 1 307 1 196 284 644 1 149 1 204 1 208 1 870
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 493 322 4 114 403 465 399 1 018
Resultat efter finansnetto 497 326 19 146 425 470 399 1 029
Årets resultat 349 341 8 79 311 343 215 551
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 834 1 534 1 277 1 356 1 579 1 597 1 552 1 326
Tillgångar 1 834 1 534 1 277 1 356 1 579 1 597 1 552 1 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 107 917 731 874 940 809 666 651
Obeskattade reserver 343 295 408 401 363 363 363 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 384 322 139 82 276 425 524 416
Skulder och eget kapital 1 834 1 534 1 277 1 356 1 579 1 597 1 552 1 326
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 390 401 462
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 443 468 129 259 404 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 274 292 75 164 251 251 248 240
Utdelning till aktieägare 231 159 155 150 145 180 200 200
Omsättning 1 307 1 196 284 644 1 149 1 204 1 208 1 870
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 307 1 196 284 644 1 149 1 204 1 208 1 870
Personalkostnader per anställd (tkr) 728 779 215 433 667 652 697 721
Rörelseresultat, EBITDA 493 322 4 114 403 465 399 1 018
Nettoomsättningförändring 9,28% 321,13% -55,90% -43,95% -4,57% -0,33% -35,40% -%
Du Pont-modellen 27,10% 21,38% 1,49% 10,77% 27,11% 29,43% 25,77% 77,60%
Vinstmarginal 38,03% 27,42% 6,69% 22,67% 37,25% 39,04% 33,11% 55,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 110,94% 101,34% 400,70% 197,83% 113,40% 97,34% 85,10% 48,66%
Soliditet 74,95% 74,78% 82,16% 86,25% 76,47% 67,41% 60,15% 63,21%
Kassalikviditet 477,60% 476,40% 918,71% 1 653,66% 572,10% 375,76% 296,18% 318,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...