Visa allt om Resilans Aktiebolag
Visa allt om Resilans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 11 518 10 937 10 157 7 240 6 264 6 857 5 711 3 791 848
Övrig omsättning 9 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 365 2 998 3 435 1 593 302 1 174 1 120 558 531
Resultat efter finansnetto 3 356 3 001 3 464 1 593 299 1 173 1 119 560 531
Årets resultat 2 602 2 316 2 690 866 147 860 817 400 381
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 073 4 099 5 145 190 107 127 47 10 13
Omsättningstillgångar 8 112 8 449 5 583 5 082 4 159 3 214 2 462 1 560 796
Tillgångar 12 184 12 549 10 728 5 272 4 267 3 341 2 509 1 570 810
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 675 5 873 4 557 2 467 1 801 2 133 1 673 881 481
Obeskattade reserver 485 485 485 485 85 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 526 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 024 6 191 5 160 2 319 2 381 1 208 835 689 328
Skulder och eget kapital 12 184 12 549 10 728 5 272 4 267 3 341 2 509 1 570 810
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 2 395 2 320 2 277 2 212 1 712 1 513 1 340 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 088 1 387 939 718 522 963 695 462 126
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 373 2 401 2 144 1 372 1 223 1 137 855 696 41
Utdelning till aktieägare 1 935 1 800 1 000 600 200 480 0 0 25
Omsättning 11 527 10 937 10 157 7 240 6 264 6 857 5 711 3 791 848
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 5 6 6 5 4 5 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 645 1 823 2 031 1 207 1 044 1 371 1 428 758 848
Personalkostnader per anställd (tkr) 953 1 092 1 121 772 688 820 817 517 167
Rörelseresultat, EBITDA 3 392 3 046 3 480 1 644 326 1 198 1 123 561 534
Nettoomsättningförändring 5,31% 7,68% 40,29% 15,58% -8,65% 20,07% 50,65% 347,05% -%
Du Pont-modellen 27,62% 23,94% 32,29% 30,33% 7,08% 35,26% 44,64% 35,67% 65,56%
Vinstmarginal 29,22% 27,47% 34,10% 22,09% 4,82% 17,18% 19,61% 14,77% 62,62%
Bruttovinstmarginal 98,32% 99,43% 99,16% 99,25% 99,76% 98,28% 99,98% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,81% 20,65% 4,16% 38,16% 28,38% 29,25% 28,49% 22,98% 55,19%
Soliditet 57,89% 49,82% 46,00% 53,57% 43,68% 63,84% 66,68% 56,11% 59,38%
Kassalikviditet 161,46% 136,47% 108,20% 219,15% 174,67% 266,06% 294,85% 226,42% 242,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...