Visa allt om Din Bostad i Eskilstuna AB
Visa allt om Din Bostad i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 -2 -3 1
Resultat efter finansnetto 5 5 5 5 4 0 -2 1 1
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 -2 1 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 100 100 100 100 101 101 102 102 101
Tillgångar 100 100 100 100 101 101 102 102 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 100 101 101 101 102 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Skulder och eget kapital 100 100 100 100 101 101 102 102 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 - 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 -2 -3 1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,02% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 10 200,00% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...