Visa allt om Claes Mattiasson Holding AB
Visa allt om Claes Mattiasson Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 38 5 38 25 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 -26 -20 -32 -11 -11 -10 -10 -12
Resultat efter finansnetto 1 015 -25 107 978 1 203 11 1 246 328 -12
Årets resultat 1 012 40 107 978 1 202 8 1 186 328 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 095 1 214 1 214 979 419 219 322 100 1 212
Omsättningstillgångar 398 203 1 164 1 554 1 239 993 2 080 1 256 66
Tillgångar 1 493 1 418 2 378 2 533 1 658 1 213 2 402 1 356 1 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 304 1 238 1 198 1 091 1 312 610 1 602 416 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 137 337 537 737 937 1 187
Kortfristiga skulder 190 180 1 180 1 306 9 65 63 3 3
Skulder och eget kapital 1 493 1 418 2 378 2 533 1 658 1 213 2 402 1 356 1 278
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 0 1 200 500 1 000 0 0
Omsättning 38 5 38 25 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 15 -26 -20 -32 -11 -11 -10 -10 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 87,34% 87,31% 50,38% 43,07% 79,13% 50,29% 66,69% 30,68% 6,89%
Kassalikviditet 209,47% 112,78% 98,64% 118,99% 13 766,67% 1 527,69% 3 301,59% 41 866,67% 2 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...