Visa allt om Farmartjänst Kalmar - Öland AB
Visa allt om Farmartjänst Kalmar - Öland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 831 689 848 817 1 582 1 502 1 082 1 344
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 77 0 6 -44 132 88 -6 -1
Resultat efter finansnetto 77 1 6 -44 132 88 -6 0
Årets resultat 13 1 6 -44 97 66 -6 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 364 203 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 394 273 421 292 342 611 300 346
Tillgångar 758 475 421 292 342 611 300 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 218 218 212 256 159 93 98
Obeskattade reserver 64 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 200 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 57 203 80 86 452 208 247
Skulder och eget kapital 758 475 421 292 342 611 300 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 12 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 1 0 0 2 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 831 689 848 817 1 582 1 502 1 082 1 344
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 119 17 6 -44 132 88 -6 -1
Nettoomsättningförändring 20,61% -18,75% 3,79% -48,36% 5,33% 38,82% -19,49% -%
Du Pont-modellen 10,29% 0,00% 1,43% -15,07% 38,60% 14,40% -2,00% 0,00%
Vinstmarginal 9,39% 0,00% 0,71% -5,39% 8,34% 5,86% -0,55% 0,00%
Bruttovinstmarginal 27,92% 16,55% 9,55% 2,94% 11,69% 10,19% 5,91% 10,71%
Rörelsekapital/omsättning 39,83% 31,35% 25,71% 25,95% 16,18% 10,59% 8,50% 7,37%
Soliditet 37,06% 45,89% 51,78% 72,60% 74,85% 26,02% 31,00% 28,32%
Kassalikviditet 625,40% 478,95% 201,48% 348,75% 397,67% 135,18% 144,23% 140,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...