Visa allt om Sheimo Scorpion Data AB
Visa allt om Sheimo Scorpion Data AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 542 622 636 493 893 843 646 747
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 79 26 -139 59 119 26 -28
Resultat efter finansnetto 69 76 47 -137 67 120 29 -29
Årets resultat 44 76 47 -137 49 88 29 -29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 24 47 107 167 142 193 125
Omsättningstillgångar 584 608 554 498 737 533 404 105
Tillgångar 624 632 601 605 904 675 596 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 222 146 99 237 188 100 71
Obeskattade reserver 15 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 344 410 455 506 667 488 497 159
Skulder och eget kapital 624 632 601 605 904 675 596 230
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 365 94 67 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 181 211 205 186 103 328 292 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 59 54 60 70 85 88 65 99
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 542 622 636 493 893 843 646 747
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 271 311 318 247 447 422 323 374
Personalkostnader per anställd (tkr) - 140 134 129 277 255 213 257
Rörelseresultat, EBITDA 315 103 86 -93 123 159 74 -13
Nettoomsättningförändring -12,86% -2,20% 29,01% -44,79% 5,93% 30,50% -13,52% -%
Du Pont-modellen 11,38% 12,50% 7,65% -22,31% 7,63% 17,78% 4,87% -12,17%
Vinstmarginal 13,10% 12,70% 7,23% -27,38% 7,73% 14,23% 4,49% -3,75%
Bruttovinstmarginal 76,38% 69,29% 72,80% 44,02% 78,39% 84,22% 80,96% 72,16%
Rörelsekapital/omsättning 44,28% 31,83% 15,57% -1,62% 7,84% 5,34% -14,40% -7,23%
Soliditet 44,34% 35,13% 24,29% 16,36% 26,22% 27,85% 16,78% 30,87%
Kassalikviditet 169,77% 148,29% 121,76% 98,42% 110,49% 109,22% 81,29% 66,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...