Visa allt om HMP Karlsson's Bygg & Inredning AB
Visa allt om HMP Karlsson's Bygg & Inredning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 999 1 491 3 441 550 1 787 1 556 6 043 0
Övrig omsättning 6 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 339 75 288 -225 -152 26 353 0
Resultat efter finansnetto 339 76 289 -225 -153 25 351 0
Årets resultat 195 57 286 -225 -65 17 193 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 150 224 53 100 118 0 0
Omsättningstillgångar 2 735 2 513 1 572 1 621 1 227 516 774 3 002
Tillgångar 2 873 2 662 1 796 1 674 1 327 635 774 3 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 558 363 306 20 245 310 293 100
Obeskattade reserver 87 0 0 0 0 88 88 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 115 0 0 0 0 2 53 2 681
Kortfristiga skulder 113 2 299 1 490 1 654 1 082 235 340 221
Skulder och eget kapital 2 873 2 662 1 796 1 674 1 327 635 774 3 002
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 259 285 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 220 349 384 177 472 7 17 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 183 223 234 85 244 108 92 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 005 1 491 3 441 550 1 787 1 556 6 043 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 500 746 1 721 275 894 778 3 022 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 180 290 128 140 361 189 202 -
Rörelseresultat, EBITDA 401 149 362 -200 -120 56 353 0
Nettoomsättningförändring -33,00% -56,67% 525,64% -69,22% 14,85% -74,25% -% -%
Du Pont-modellen 11,80% 2,82% 16,09% -13,44% -11,45% 4,09% 45,61% -%
Vinstmarginal 33,93% 5,03% 8,40% -40,91% -8,51% 1,67% 5,84% -%
Bruttovinstmarginal 93,29% 60,63% 21,48% 45,45% 50,64% 37,85% 13,82% -%
Rörelsekapital/omsättning 262,46% 14,35% 2,38% -6,00% 8,11% 18,06% 7,18% -%
Soliditet 21,78% 13,64% 17,04% 1,19% 18,46% 59,03% 46,23% 3,33%
Kassalikviditet 30,09% 8,96% 7,85% 8,83% 23,57% 185,53% 227,65% 2,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...