Visa allt om Aros Bokbinderi & Distribution AB
Visa allt om Aros Bokbinderi & Distribution AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 26 272 29 032 22 017 14 173 7 458 7 017 5 835 5 050
Övrig omsättning 1 583 1 388 1 105 917 624 435 147 57
Rörelseresultat (EBIT) 347 2 981 3 123 3 978 1 814 1 439 734 1 314
Resultat efter finansnetto 341 2 993 3 168 3 795 1 743 1 318 653 1 164
Årets resultat 177 2 325 2 640 2 007 1 192 917 464 109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 374 2 337 3 212 4 155 4 265
Omsättningstillgångar 9 813 9 883 13 318 8 379 4 308 2 745 1 991 1 665
Tillgångar 9 813 9 883 13 318 13 753 6 646 5 957 6 146 5 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 862 4 185 4 860 3 320 1 973 1 221 764 409
Obeskattade reserver 2 157 2 058 2 058 2 278 1 219 1 097 1 032 1 010
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 340 979 1 424 2 680 2 510
Kortfristiga skulder 5 795 3 641 6 401 4 815 2 475 2 215 1 669 2 001
Skulder och eget kapital 9 813 9 883 13 318 13 753 6 646 5 957 6 146 5 929
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 638 640 414
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 406 10 877 6 091 4 084 2 990 1 950 1 506 791
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 152 4 344 3 667 1 702 1 211 1 144 964 437
Utdelning till aktieägare 1 500 2 500 3 000 1 100 660 440 460 108
Omsättning 27 855 30 420 23 122 15 090 8 082 7 452 5 982 5 107
Nyckeltal
Antal anställda 32 32 27 22 10 9 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 821 907 815 644 746 780 834 1 010
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 478 364 266 432 421 478 333
Rörelseresultat, EBITDA 347 2 981 3 123 5 541 2 757 2 519 1 443 1 781
Nettoomsättningförändring -9,51% 31,86% 55,34% 90,04% 6,28% 20,26% 15,54% -%
Du Pont-modellen 3,58% 30,40% 23,88% 29,09% 27,64% 24,16% 11,94% 22,21%
Vinstmarginal 1,34% 10,35% 14,45% 28,23% 24,63% 20,51% 12,58% 26,08%
Bruttovinstmarginal 91,12% 92,80% 97,44% 97,81% 98,57% 98,16% 93,20% 92,38%
Rörelsekapital/omsättning 15,29% 21,50% 31,42% 25,15% 24,58% 7,55% 5,52% -6,65%
Soliditet 36,12% 58,59% 48,55% 36,35% 43,20% 34,07% 24,81% 19,16%
Kassalikviditet 169,34% 271,44% 208,06% 174,02% 173,17% 121,94% 115,94% 83,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...