Visa allt om Dible Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -16 -12 -18 -14 -21 -16 -4
Resultat efter finansnetto 888 1 219 28 991 1 313 1 249 1 197 22 615 -4
Årets resultat 908 711 28 411 721 685 660 22 099 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 049 7 049 7 049 20 139 20 139 20 139 20 139 0
Omsättningstillgångar 45 335 46 707 45 910 5 398 4 810 3 797 2 599 100
Tillgångar 52 384 53 756 52 959 25 537 24 949 23 936 22 739 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 791 51 883 51 171 23 961 23 539 22 855 22 195 96
Obeskattade reserver 1 565 1 845 1 545 1 225 895 580 280 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 23 23 23 23 23 23 0
Kortfristiga skulder 5 5 219 329 492 479 241 4
Skulder och eget kapital 52 384 53 756 52 959 25 537 24 949 23 936 22 739 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -16 -12 -18 -14 -21 -16 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,29% 99,19% 98,77% 97,36% 96,99% 97,27% 98,49% 96,00%
Kassalikviditet 906 700,00% 934 140,00% 20 963,47% 1 640,73% 977,64% 792,69% 1 078,42% 2 500,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...