Visa allt om Hund- & Kattshopen i Linköping AB
Visa allt om Hund- & Kattshopen i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 690 561 452 435 429 516 590 858
Övrig omsättning 53 43 16 - 5 - 2 10
Rörelseresultat (EBIT) 85 53 28 -3 50 -81 -97 -91
Resultat efter finansnetto 79 50 15 -24 40 -85 -98 -102
Årets resultat 76 50 15 -24 40 -85 -98 -102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 6 9 13
Omsättningstillgångar 381 252 206 173 211 230 199 247
Tillgångar 381 252 206 173 215 237 209 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 254 178 128 113 137 97 102 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 10 44
Kortfristiga skulder 128 75 78 60 78 140 97 116
Skulder och eget kapital 381 252 206 173 215 237 209 260
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 1 13
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 37 28 8 0 0 2 0 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 14 9 3 0 18 23 9 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 743 604 468 435 434 516 592 868
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 690 561 452 435 429 516 590 429
Personalkostnader per anställd (tkr) 54 42 12 3 20 26 27 45
Rörelseresultat, EBITDA 85 53 28 0 53 -78 -94 -87
Nettoomsättningförändring 22,99% 24,12% 3,91% 1,40% -16,86% -12,54% -31,24% -%
Du Pont-modellen 22,31% 21,03% 13,59% -1,73% 23,26% -34,18% -46,41% -35,00%
Vinstmarginal 12,32% 9,45% 6,19% -0,69% 11,66% -15,70% -16,44% -10,61%
Bruttovinstmarginal 42,61% 46,70% 55,31% 53,10% 72,26% 35,27% 25,93% 41,72%
Rörelsekapital/omsättning 36,67% 31,55% 28,32% 25,98% 31,00% 17,44% 17,29% 15,27%
Soliditet 66,67% 70,63% 62,14% 65,32% 63,72% 40,93% 48,80% 38,46%
Kassalikviditet 48,44% 60,00% 38,46% 33,33% 20,51% 27,86% 30,93% 19,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...