Visa allt om Calmed Aktiebolag
Visa allt om Calmed Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 604 7 886 8 004 9 328 8 946 7 673 6 919 5 905 2 082
Övrig omsättning - - 49 237 451 376 451 309 334
Rörelseresultat (EBIT) 1 031 1 934 1 387 2 266 1 534 278 865 1 059 333
Resultat efter finansnetto 1 031 1 933 1 384 2 285 1 537 338 940 913 319
Årets resultat 262 869 321 497 827 194 542 488 170
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 407 316 345 188 83 93 35 77 56
Omsättningstillgångar 4 940 4 946 3 907 3 808 3 031 2 961 3 452 2 468 1 638
Tillgångar 5 346 5 262 4 252 3 996 3 114 3 054 3 487 2 545 1 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 010 2 741 1 939 1 618 1 121 1 494 1 300 758 270
Obeskattade reserver 1 381 1 469 1 278 1 238 974 599 511 315 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 385 0
Kortfristiga skulder 956 1 052 1 035 1 140 1 020 961 1 676 1 087 1 342
Skulder och eget kapital 5 346 5 262 4 252 3 996 3 114 3 054 3 487 2 545 1 694
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 202 40 40 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 726 1 796 1 718 1 253 824 747 646 322 88
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 489 559 542 355 203 171 188 115 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0
Omsättning 7 604 7 886 8 053 9 565 9 397 8 049 7 370 6 214 2 416
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 5 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 267 1 314 1 334 1 866 2 982 2 558 2 306 2 953 1 041
Personalkostnader per anställd (tkr) 380 403 392 337 356 386 309 266 95
Rörelseresultat, EBITDA 1 161 2 043 1 451 2 279 1 564 308 878 1 072 340
Nettoomsättningförändring -3,58% -1,47% -14,19% 4,27% 16,59% 10,90% 17,17% 183,62% -%
Du Pont-modellen 19,36% 36,79% 32,62% 57,18% 49,39% 11,59% 28,74% 41,69% 19,72%
Vinstmarginal 13,61% 24,55% 17,33% 24,50% 17,19% 4,61% 14,48% 17,97% 16,04%
Bruttovinstmarginal 75,30% 80,71% 67,89% 58,64% 53,16% 50,91% 57,97% 60,24% 63,50%
Rörelsekapital/omsättning 52,39% 49,38% 35,88% 28,60% 22,48% 26,07% 25,67% 23,39% 14,22%
Soliditet 76,45% 73,87% 69,05% 63,32% 59,05% 63,37% 48,08% 38,70% 19,47%
Kassalikviditet 296,86% 296,96% 235,27% 199,91% 149,80% 141,31% 126,31% 145,91% 71,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...