Visa allt om Bredablick i Landsbro AB
Visa allt om Bredablick i Landsbro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -28 -20 -22 -16 -16 -18 -16 -21 -17
Resultat efter finansnetto 22 67 166 147 -247 171 346 -676 2 550
Årets resultat 27 63 162 134 -254 161 317 -689 2 549
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 675 1 759 1 831 1 868 1 731 2 287 2 106 1 744 2 413
Omsättningstillgångar 42 34 23 3 13 4 1 68 1 305
Tillgångar 1 717 1 793 1 854 1 872 1 744 2 291 2 107 1 812 3 717
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 626 1 698 1 735 1 774 1 639 2 193 2 032 1 780 2 649
Obeskattade reserver 28 37 35 33 25 21 16 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 57 83 65 79 76 58 32 1 068
Skulder och eget kapital 1 717 1 793 1 854 1 872 1 744 2 291 2 107 1 812 3 717
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 100 100 0 0 300 0 65 180
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -28 -20 -22 -16 -16 -18 -16 -21 -17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,97% 96,31% 95,05% 96,06% 95,04% 96,40% 97,00% 98,23% 71,27%
Kassalikviditet 66,67% 59,65% 27,71% 4,62% 16,46% 5,26% 1,72% 212,50% 122,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...